Kinesiologitejp och tejpningstekniken vid SMA och Reumatoid Artrit
#1
Att använda kinesiologi-tejping till den övriga behandlingen#Kinesiologitejp #Kinesiology taping #Kinesiologie Tape Technik #spinalMuskelatrofi #spinaleMuskelatrophie #SMA #rheumatoidarthrits #reumatoidartrit

Vi (Mia + Jag) är föräldrar till ett pojke med SpinalMuskelAtrofi typ I-II
Att jobba som frilansarkitekt i U.S, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland

Shy Varje morgon börjar en ny del i ditt liv
Låt den början, bli riktigt bra idag

Reply
#2
Taping of Trigger Finger


Vi (Mia + Jag) är föräldrar till ett pojke med SpinalMuskelAtrofi typ I-II
Att jobba som frilansarkitekt i U.S, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland

Shy Varje morgon börjar en ny del i ditt liv
Låt den början, bli riktigt bra idag

Reply
#3
Taping of Carpal Tunnel


Vi (Mia + Jag) är föräldrar till ett pojke med SpinalMuskelAtrofi typ I-II
Att jobba som frilansarkitekt i U.S, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland

Shy Varje morgon börjar en ny del i ditt liv
Låt den början, bli riktigt bra idag

Reply
#4
Colors and its effect of different kinesiology tape!
Die verschiedene Farbbedeutungen der Kinesiologie Tapebänder
https://liz-sma-blog.eu/showthread.php?tid=304


Proffession: Jag arbetar som rehabkonsult  (hjälpmedel)
"I am don't losing my hope",I am strong for my son. #CURESMA #NEVERGIVEUP Heart

Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)