SMA-behandling i Schweiz godkänd. Ytterligare kostnader ska ta över sjukförsäkrings

Uppdatering till denna nyhet

Den schweiziska federala presidenten Berset svarade den 11 april 2018 i det öppna brevet av den 3 mars 2018 om tillgång till Spinraza för behandling mot SMA. Den 12.4.2018 publicerade BSV ett dokument där det godkände kostnadsanslag för personer som drabbats till 20 års ålder

Berset bekräftar att allt försöker överbrygga klyftan mellan snabb tillgång till läkemede ”Spinraza” och att garantera ett rimligt pris.

Efter att BSV har fattat beslutet måste Biogen lämna in en ansökan till Bundesamt (BAG) för folkhälsa att inkludera läkemedlet i läkemedelslistan. Så då kan det kontrolleras om sjukförsäkringsbolagen tar över ytterligare behandling, om berörda personer ändras från IV till sjukförsäkring (efter att ha fyllt 20 år).

Kosten von Spinraza wird in der Schweiz übernommen durch die IV Stellen