Stardsida

Grattis till Sverige: EU’s-lager för medicinsk skyddsutrustning är etablerat i Sverige

Oberoende från andra länder. Coronakrisen visade oss, vi behöver en medicinsk lager i Europa. Och nu en stor milstolpe i EU: s historia. Ett stort steg i rätt riktning. Sverige fick erbjudandet och valdes att hantera detta i framtiden. SUPERMEGA

Svep upp