Kategorier
Rheumatologie

Rinvoq är det mest kostnadseffektiva alternativet JAK-hämmare vid behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit

När en JAK-hämmare bedöms lämplig rekommenderas i första hand Rinvoq som från och med 2020-10-01 är det mest kostnadseffektiva alternativet bland JAK-hämmarna. NT-Rådet