Antiinflammatorisk kost prövas för pediatrisk reuma

Det är äntligen tid att läkarna lär att du kan påverka maten med reuma något

Jag lever på denna kost sedan barndomen. Jag är glad att jag klarar mig utan socker och ohälsosamma fetter

Syftet med koststudien, som beräknas pågå fram till 2021, är att pröva om så kallad låginflammatorisk kost har effekt mot inflammation hos barn med konstaterad inflammatorisk ledsjukdom. Preliminära data inger hopp om att kosten kan ha en anti-inflammatorisk effekt.

Läs mer

Antiinflammatorisk kost vid polyartrit eller reumatoid artrit

Att baka sockerfritt