Att acceptera smärtan och fundera över sina livsmål

Okej, jag har redan uppnått mitt livsmål. Vägen var svårt och stenig. I dag 35 år senare kan jag säga. Min reumatoid artritt formade mig till det jag är idag.

Att acceptera smärta är en viktig aspekt. När du inte accepterar smärtan, står ni själv i väg och blockerar ditt egen framtid.

Les mer

Andra relevanta inlägget

Prövningar formar oss och det är en del av livet

Att ha lust till livet 👇 Svep upp

Jag är min egen läkare