Categories
Hjälpmedel

Att inhalera rätt

Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är därför viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. Läs mer