Behandling vid osteoporos

Ny behandlingsrekommendation för patienter med osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer

Vanliga riskfaktorer för primär osteoporos och benskörhetsfrakturer är till exempel tidigare frakturer (särskilt höft- eller kotfraktur), fraktur vid lågenergitrauma, kvinnligt kön, hög ålder, ärftlighet, rökning, tidig menopaus, låg vikt och låg fysisk aktivitet.