Att få en ny familjemedlem – Opel Combo Life E

Säg hej till vår nya familjemedlem. Jag var tvungen att tänka om eftersom jag kommer att behöva en elektrisk rullstol närmaste åren. Min sjukdom utvecklas snabbare, jag tappar mer och mer styrka och rörlighet på grund av min reumatoid artrit. Det är optimerat för mina speciella behov. Opel Combo Life E är med skjutdörr <3

Wir haben ein neues Familienmitglied – Opel Combo Life E

Begrüße unser neues Familienmitglied. Ich musste darüber nachdenken, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Mein Rheuma verschlechtert sich zu sehr, mittlerweile muss ich mir Gedanken machen um ein E-Rollstuhl. Keine Kraft mehr und meine Mobilität wird immer weniger. Damit ich ins Auto komme, haben wir uns in einen Opel Combo Life mit Schiebetüre angesehen und gekauft. Der Opel Combo Life E ist meinen speziellen Bedürfnisse angepasst.

Bilanpassning och bilstöd för funktionshindrade

Regeringen föreslår i en proposition att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet. Bilstödet innefattar bidrag till inköp och anpassning av fordon och lämnas till personer som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer.

– Bilstödet är en betydelsefull förmån som främjar delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Stödet ska också möjliggöra ett aktivt, självständigt och oberoende liv för personer med funktionsnedsättning, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs mer