Categories
Hjälpmedel

Opel Combo Life min nya handikapbil

Cmon vänner, låt oss snakke om Opel Combo Life. Mike gav honom en ansiktslyftning förra veckan 👇 Vår Opel Combo Life (E)

Categories
Hjälpmedel

Bilanpassning och bilstöd för funktionshindrade

Regeringen föreslår i en proposition att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet. Bilstödet innefattar bidrag till inköp och anpassning av fordon och lämnas till personer som har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationer. – Bilstödet är en betydelsefull förmån som främjar delaktigheten i samhället för personer med […]