Informasjon och kunnskap fra FHI til risikogrupper og deres pårørende om SARS-CoV-2 (Oppdater)

FHI har publisert informasjonen av hvilke aldersgrupper og risikogrupper har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19

Personer med en autoimmun sykdom tilhører risikogruppen på grunn av immundempende behandling og kortison.

 • Alder over 80 år. 
 • Beboer i sykehjem. 
 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • sykelig overvekt (KMI≥35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
  • NY: Differensierte råd til risikogrupper

Les mer på FHI

Relevante emner

Først publisert: 15. Mai 2020

Bettina i självisolering. «Jag stänger ännu mer mina dörrar när lockdown öppnas

Många människor med kroniska sjukdomar känner sig som Bettina. Bettina har fått en lungtransplantation, hon måste vara försiktig så att hon inte blir sjuk.

Mer och mer öppnar samhället, människor med en underliggande sjukdom pressas alltmer in i bakgrunden. Vi har bara vägen att gå i isolering.

Vilket galet år.

Svep upp den danska artikel.