Nya restriktioner i Västra Götaland og Strömstad

Sverige inför strikta coronaregler

Folkhälsomyndigheten har idag tillsammans med Västra Götaland släppas rekommendationen

Nu på hösten och vintern är det viktigt att du följer råd.

Håll avstånd två meter och tänk på hygienrutinar

Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Endast tillsammans kan vi stoppa viruset.
Ger det inte en chans att sprida sig.

Hålla dig frisk vänner ❤️

Källa Strömstad

Covid 19: Skärpta allmänna råd i Uppsala län

Nya restriktioner i Skåne

Informasjon och kunnskap fra FHI til risikogrupper og deres pårørende om SARS-CoV-2 (Oppdater)

FHI har publisert informasjonen av hvilke aldersgrupper og risikogrupper har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19

Personer med en autoimmun sykdom tilhører risikogruppen på grunn av immundempende behandling og kortison.

 • Alder over 80 år. 
 • Beboer i sykehjem. 
 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • sykelig overvekt (KMI≥35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
  • NY: Differensierte råd til risikogrupper

Les mer på FHI

Relevante emner

Først publisert: 15. Mai 2020