COX-2-hämmare är på Kloka listan

COX-2-hämmare är på Kloka listan

COX-2-hämmare höjer risken för kardiovaskulär händelse, men för celecoxib i låg dos är inte risken större än för naproxen. Celecoxib rekommenderas därför i andra hand på Kloka listan för patienter med inflammatoriska sjukdomar, reumatologiska sjukdomar och ökad risk för gastrointestinala biverkningar.