Behandlingsrekommendation av kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati, CIDP, är den vanligaste formen av nervsystemets sjukdomar.

De kliniska symtomen vid CIDP består att subakut eller akut debut av muskelsvaghet och känselnedsättning, med start i fötter och progression i proximal riktning till lår, och sedan händer och överarmar. Kranialnervs-, och diafragmal pares kan också förekomma i ovanliga fall. Den progressiva fasen av CIDP varar minst åtta veckor. I status finner man förutom sensormotoriskt bortfall, även hypo-/areflexi.

Läs mer