Familjevistelser för familjer som har barn och ungdomar med Spinal muskelatrofi typ 1 och 2

Ågrenskas familjevistelser erbjuder en unik möjlighet för föräldrar att få kunskap, utbyta erfarenheter och träffa andra i liknande situation.

Tid
4 maj 11:00 – 8 maj 13:00 2020
Sista anmälningsdag
13 feb 2020

För mer information