Kategorier
Neuste

Behandling av funktionell dyspepsi med protonpumpshämmare (PPI)

visade begränsad nytta, men patienter med refluxsymtom ha stort värde när de behandlas med PPI-hämmare. Detta visar en tysk studie som är lite nyare än den från Janusinfo har länkad Allt om PPI -protonpumpshämmare Skyddad: Neue Studienergebnisse zu Protonenpumpenhemmern (PPI) zeigt auf, das Ihr Ruf besser ist wie gedacht