Kategorier
Genetische Erkrankungen

Gåstolar och Gånghjälpmedel

Samuel hade en allvarlig olycka för flera år sedan på en tv-show i Tyskland. Sedan dess är han paraplegisk. Han tränar sin kropp med Made for movement. Ta en titt till produkterna, de är också lämplig för patienter med spinal muskelatrofi Besök Made for movement Rollatorer och gåstöd https://www.1177.se/Tema/Hjalpmedel/Produkter/Rorelse/Rollatorer-och-gastod/Gastolar/ Gehwagen https://www.rehadat-hilfsmittel.de/de/mobilitaet/gehhilfen/gehwagen/index.html #NF Walker #Hilfsmittel #Hjälpmedel […]