Informationsträff om Myositssjukdomar

Måndag d. 16 Mars, 2020, klockan 17.30-19.30
Lokal Sahlgrenska Universitetssjukhuset Aula
Anmälan senast 6 mars

Program:
Myosit, diagnos, subgrupper, symtom och undersökningar. -Balsam Hanna, Överläkare Reumatologkliniken SU
Medicinsk behandling vid Myosit -Ingrid Lundberg, Professor Karolinska Institutet
Roll som forskningspartner och bildandet av riksförening för myositer inom reumatikerförening. -Anneli Dihkan
Kortare Paus
Träning är medicin vid Myosit -Helene Alexandersson, Docent, Leg. Fysioterapeut, Karolinska Institutet
InklusionskroppsMyosit -Sara Nordström, Specialistläkare, Neurologkliniken SU