Hudreaktioner vid injektionsstället på Kevzara

Jag trodde att jag skulle skonas, men tyvärr inte.
Kevzara är känt för att orsaka en allergisk reaktion på injektionsstället.
Nu har det hänt.

Så det blir inte så illa, jag använder den antiallergiska Fenistil® Gel.
Det lindrar klåda direkt och du kan också svalna lite på platsen.

Men den positiva, Kevzara-injektionen fungerade omedelbart, jag mår bättre som förra veckan

Var försiktig
Om du injicerar läkemedlet ska det inte injiceras omedelbart efter att du tagit det ur kylen. Det borde ha rumstemperatur, du minimerar den allergiska reaktionen efteråt

1 Sep 2019.

Sju dagar senare. Att jag en gång utvecklat en sådan allergisk reaktion efter injektion av Kevzara. Innan jag fortsätter med denna behandling måste jag prata med min reumatolog.

I never thinking. That I once develop such an allergic reaction after injecting to Kevzara. Before I continue this therapy, I must to talk to my rheumatologist.

Först publicerat den: 26 aug, 2019