Categories
Covid-19 og revmatiske sykdommer SARS-CoV-2

Revmatoid artritt: Ingen reaktivering av COVID-19 ved biologisk behandling

En pasient med revmatoid artritt ble syk av Covid 19 mens han tok metotreksat og leflunomid. Etter COVID-19-infeksjonen fulgte en ny behandling med en TNF alfa hemmere. Så langt har det ikke vært noen reaktivering av COVID-19-infeksjonen Unter Methotrexat und Leflunomid kann man an Covid 19 erkranken. Eine Rheumapatienten wurde nun neu eingestellt mit eins […]