Internationella funktionshinderdagen 2019

Vi firar den internationella funktionshinderdagen i dag den 3 december. Lyssna den senaste rapport, hur personer med funktionsnedsättning halkat längre och längre efter i det svenska samhället, skriver Expressen

www.funktionsratt.se

Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige