Categories
Cystisk fibrose

Kaftrio vid cystisk fibros i Sverige

NT-rådet har uppdaterat rekommendationen för Kaftrio med information om att läkemedlet fått marknadsgodkännande och att ett compassionate use-program pågår. NT-rådets rekommendation är att generellt avstå från att använda Kaftrio till dess att TLV beslutat om läkemedlet ska omfattas av läkemedelsförmånerna och NT-rådet därefter avgivit en ny rekommendation Allt om CF Nytt om CF

Categories
Cystisk fibrose

KAFTRIO® (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor)

European Commission Approves KAFTRIO® (ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) in Combination With Ivacaftor to Treat Cystic Fibrosis in People Ages 12 Years and Older Read the full pressrelease Kaftrio formelt EU-godkjent