En berättelse om KEVZARA® (sarilumab)och min framgång i livet med Kevzara

Idag ville jag berätta om min första framgång med Kevzara. Som ni kommer ihåg hade jag många problem i början. Jag hade svår hudirritation på injektionsstället.

Jag hade fler problem och på något sätt ville min kropp inte ha det nya läkemedlet, jag var på väg att avsluta behandlingen.

Januari 2020 hade jag ett möte med min reumatolog. Vi snackar och snackar, han var ledsen som jag var. Han hade fortfarande en idé, det var ingen garanti.

Jag fick en pen istället för en spruta. Doserna ökades till 200 mg, en pen borde vara bättre

Min rytm beror på nässelfeber, nu var sjätte vecka. Att var nu på blodkontroll. Det bekräftades att mina värden blir bättre och bättre. Jag kunde minska kortison före behandling med Kevzara 7,5 mg varje dag till 5 mg varje 2 dag.
Dosen är nu 7,5 mg och 5 mg.

Det har regnat mycket senaste dagar. För första gången var jag utan temperaturer. Min inre hud i lederna har inte blivit inflammerad. Inga uppvärmda leder. Det är den största framgången för mig. Smärta är mindre. Jag är stolt över att se hur det blir på sommaren med hög luftfuktighet.

Jag är nu mycket nöjd, även om jag hade problem här och där. Jag har fortfarande några biverkningar, men vi vill försena dem med en sex veckors rytm där jag måste injicera mig själv. Så länge min lever och blod inte visar något problem, kommer jag att fortsätta med Kevzara 🙂

Reuma-antikropp KEVZARA® (sarilumab), kan vara effektiv hos kritiskt sjuka patienter med Covid19

Interleukin 6-antikroppen Kevzara/Sarilumab, som är godkänd för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit, visar ett signifikant reducerat inflammatoriskt svar (CRP) hos patienter med COVID-19 i en fas 2-studie. Det var en förbättring av överlevnaden hos patienter i kritiskt tillstånd, som nu ska ses över i en fas 3-studie

Sanofi-aventis annonser första patient utanför USA fick behandling med Kevzara® (sarilumab)

Läs mer på Aerzteblatt.de

Das AUS für Sarilumab („Kevzara“) in der Behandlung von schweren Covid 19 Verläufe

Sanofi-aventis annonser första patient utanför USA fick behandling med Kevzara® (sarilumab)

Phase 2/3 trial initiated in Italy, Spain, Germany, France, Canada and Russia and is enrolling patients immediately
Kevzara inhibits IL-6, which may play a role in driving the inflammatory immune response that causes acute respiratory distress syndrome observed in patients with severe COVID-19 infection
Sanofi is leading trials outside the U.S., while Regeneron is leading U.S. trials

Kevzara is a fully-human monoclonal antibody that inhibits the interleukin-6 (IL-6) pathway by binding and blocking the IL-6 receptor. IL-6 may play a role in driving the overactive inflammatory response in the lungs of patients who are severely or critically ill with COVID-19 infection. The role of IL-6 is supported by preliminary data from a single-arm study in China using another IL-6 receptor inhibitor

Läs mer Sanofi

NCT04315298

Kevzara är används mot svårt reumatoid artrit som en enda terapi eller tillsammans med MTX