Personlig assistans och sondmatning: Utökad satsning på LSS i regeringens budget

Regeringen föreslår en satsning på 85 miljoner kronor 2020 och 100 miljoner kronor årligen för att samtliga hjälpmoment vid andningshjälp och måltid i form av sondmatning ska ge rätt till personlig assistans.

Regeringen aviserade i juni 2019 i propositionen Personlig assistans för hjälp med andning att ett lagförslag snarast ska beredas. För förslaget om att införa andningshjälp som ett grundläggande behov beräknades 262 miljoner kronor årligen för assistansersättningen 2020 och framåt.

Det kommande lagförslaget möjliggör för den som har rätt till assistansersättning att kunna få personlig assistans för hela den tid det tar att utföra andningshjälp och sondmatning.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till personer som har stora och varaktiga funktionshinder. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår vilka grundläggande behov den enskilde kan få hjälp med.

Regeringens förslag till budget bygger på en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade = LSS

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se