Salvia en av  äldsta medicinalväxter

Salvia har en fast plats inom traditionell växtmedicin. Det kan användas mot luftvägssjukdomar, mun- och halsproblem, inklusive tandvård.

Antibakteriellt ansiktsvatten kan beredas för hudproblem. Salvia te påverkar blodsockernivån.

Men var försiktig, salte te bör inte drickas ständigt. Te ska pausas efter tio dagar

Salvia en av de eldste medisinplanter

Salvie har en fast plass i tradisjonell urtemedisin. Det kan brukes mot luftveissykdommer, problemer i munn og svelg, inkludert tannpleie.

Antibakteriell ansiktsvann kan tilberedes for hudproblemer. Salvie-te påvirker blodsukkernivået .

Men vær forsiktig, salvie-te skal ikke drikkes stadig . Te bør settes på pause etter ti dager