Mer kunskap om SARS-CoV-2

Ett virus som är förödande och skadar hela kroppen. Dödsorsaken ett är lunginflammation, trombos (tysk studie av UKE) visar detta. Flerfaldigt orgelfel. Ytterligare kliniska studier planeras så att vi kan få ännu mer kunskap.

Regeringen har gett Vetenskaps-rådet ett nytt uppdrag.
Forskarna i gruppen Kliniska studier Sverige
ska göra fler studier i svensk hälso- och sjuk-vård.

Svep upp på regeringen.se

Häufigste Symptome von Coronavirus – SARS-CoV-2