Behandling med nusinersen resulterade inte i ihållande inflammationer orsaka cellförändringareller

en relevant förskjutning av leukocytunderpopulationer i CSF.

Vid nusinersen-behandling detektera unika makrofager vid alla patienter med många väl definieras lila och granulära inneslutningar.

Dessa makrofager hittades inte i CSF hos patienter med andra sjukdomar som har lumbalpunktion.

Vad är makrofag

Makrofager tillhör fagocyterna och är leukocyter (vita blodkroppar av immunförsvaret.) och utvecklas från monocyter i blodet.
De tjänar till att mot främmande mikroorganismer genom fagocytos. Monocyter utvecklas i ryggmärg och migrerar ii blodkärlen, där cirkulerar i blodströmmen genom kroppen. Samtidigt kommer de i kontakt med infektioner, de är som neutrofila granulocyter som kan migrera mer in i den drabbade vävnaden. Där skiljer sig under påverkan av cytokiner (proteiner) och patogener i makrofager.

Läs hela artikeln

BTW: Study comes from Germany Hannover Medical School and Declaration of Helsinki