Nya möjligheter för barm med Spinal Muskel Atrofi

Forskningsstudie vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Studiens syfte är att undersöka överväganden och ställningstaganden i samband med att läkemedlet nusinersen, Spinraza, introducerats för barn med Spinal Muskel Atrofi, SMA.
Professor Ulrika Kreicbergs,  Dr Socionom Camilla Udo,  Professor Thomas Sejersen är intresserade av hela familjens erfarenheter och vänder oss nu till dig som är förälder till ett barn
i åldern 0-18 år med SMA.
Mer informationen på Ersta Sköndal Bräcke Högskola
https://www.esh.se/nsma
http://nsma.nu/nya-forskningsstudie-vid-ersta-skondal-bracke-hogskola/