Kategorier
Neuste

Nya restriktioner i Skåne

Sverige kämpar mot spridningen av coronaviruset, så ser ut nya restriktioner i Skåne Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras. Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel […]