Risken för fattigdom för den som lever med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige

jämfört med alla andra länder i Europa.

«Vi har sett en nedmontering av LSS och den personliga assistansen, ökande utförsäkringar från Försäkringskassan, bristande stöd i landets skolor och en ogenomtänkt reformering av Arbetsförmedlingen.

Läs gärna mer