Kategorier
Allmän

Ny information om omeprazol (PPI)

– Om protonpumpshämmare behövs har omeprazol i de flesta fall tillräcklig effekt och är mer kostnadseffektivt än esomeprazol. Läs mer Janusinfo.se