Information och kunskap om neuropatisk smärta vid reumatiska sjukdomar

Janusinfo publicerade en ny studie som nyligen dök upp i Lancet om behandlings­alternativr vid reumatiska sjukdomar med opioidläkemedel

Tramadol – svag evidens
I en randomiserad studie på 36 patienter medförde tramadol 400 mg under fyra veckor en bättre effekt än placebo [8].


Monoterapi är viktigt vid reumatiska sjukdomar. Men när detta inte längre fungerar, står många patienter inför en avgörande punkt. Vilken läkemedel för permanent smärta!

Läs mer