Informasjon och kunnskap fra FHI til risikogrupper og deres pårørende om SARS-CoV-2 (Oppdater)

FHI har publisert informasjonen av hvilke aldersgrupper og risikogrupper har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19

Personer med en autoimmun sykdom tilhører risikogruppen på grunn av immundempende behandling og kortison.

 • Alder over 80 år. 
 • Beboer i sykehjem. 
 • Alder 66-80 år og én av følgende kroniske sykdommer ELLER alder 50- 65 år og to eller flere av følgende kroniske sykdommer:
  • hjerte- og karsykdommer (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • sykelig overvekt (KMI≥35) i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer eller KMI≥40
  • diabetes 
  • kronisk nyresykdom og nyresvikt 
  • kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
  • kronisk leversykdom 
  • får immundempende behandling som cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
  • NY: Differensierte råd til risikogrupper

Les mer på FHI

Relevante emner

Først publisert: 15. Mai 2020