Pandemi eller inte, det finns ingen färdplaner för livet

Jag vet att det här är galna dagar som vi lever just nu.  Alla vill ha balansräkningen mellan något normalt.  Jag är den typ som har ett produktivt sinne.  Jag är mindre av en deprimerad person.  Kanske är det på grund av min sjukdom, jag är mer känslomässigt motståndskraftig än människor utan sjukdom.

 Någon frågade mig i dag, om jag hade en färdplan för mitt liv!  Nej jag har haft aldrig, jag är spontan, alltid.  Min spontanitet, min inre röst, min reumatoid artrit är mina tre färdigheter som säger vart jag ska.  Jag gjorde det bästa av mig själv, jag gjorde det bästa av min situation.

Det var så jag körde mitt liv utan färdplaner

Pandemie oder nicht, es gibt keine Straßenkarte zum Leben

Ich weiß, dies sind verrückte Tage, in denen wir gerade leben. Jeder möchte den Spagat zwischen etwas Normalem haben. Ich bin der Typ, der einen produktiven Verstand hat. Ich bin weniger depressiv. Vielleicht liegt es an meiner Krankheit, dass ich emotional belastbarer bin als Menschen ohne Krankheit.

Jemand fragte mich diese Tage, ob ich eine Roadmap für mein Leben hätte! Nein, das hatte ich nie, ich bin immer spontan. Meine Spontanität, meine innere Stimme, meine rheumatoide Arthritis sind meine drei Fähigkeiten, die sagen, wohin ich gehe. Ich habe das Beste aus mir gemacht, ich habe das Beste aus meiner Situation gemacht.

So bin ich mein Leben ohne Roadmaps gefahren 🙌