Das AUS für Sarilumab (”Kevzara”) in der Behandlung von schweren Covid 19 Verläufe

Ein herber Rückschlag in der Behandlung von Covid 19 Verläufe erlitt Sarilumab (”Kevzara”). In der Studie nahmen 420 Patienten die an Covid 19 erkrankt waren teil, ein Teil bekam ein Placebo.

Bei schweren Verläufe ist die starke Reaktion vom Immunsystem ein großes Problem. Kevzara sollte das Immunsystem unterdrücken, es dockt sich an die IL-6 Rezeptoren an.

Laut MDR bestand das Medikament in Phase 3 nicht den Test. Sanofi hat die Studie eingestellt

Reuma-antikropp KEVZARA® (sarilumab), kan vara effektiv hos kritiskt sjuka patienter med Covid19

Sarilumab / Kevzara visar en bra säkerhets- och effektprofil vid behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit

Reumatoid artrit (RA) är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av synovial inflammation i fler leder, och progressiv ledsjukdom med betydande smärta och stelhet.

Nya molekylen (IL) -6 injektionsbehandling med sarilumab/kevzara är lovande

Biverkningar inkluderar infektioner och neutropeni, erytem på injektionsstället. Sarilumab är utan tvekan en annan molekyl som används för att behandla patienter med måttlig till svår RA med en god säkerhets- och effektprofil.