Hjälpmedel i skolan för reumatiker

Hjälpmedel i skolorna var ett stort ämne då och nu. Jag måstevde också hjälpmedel på 70-talet. Idag är de flesta unga reumatiker fortfarande utan stöd. Riktigt synd

En riktigt bra rapport från Ungareumatiker

För många barn och ungdomar med reumatisk sjukdom är tillgänglighet och hjälpmedel en förutsättning för att kunna delta i undervisningen på lika villkor. Hjälpmedel som en ergonomisk stol, en greppvänlig sax eller en dator kan vara avgörande för en fungerande och mer smärtfri skolgång. Men i Unga Reumatiker-rapporten, som baseras på en undersökning bland Unga Reumatikers medlemmar, uppger hela 40 procent att de inte får de hjälpmedel de behöver för att kunna delta i undervisningen.

Allt inom hjälpmedel:

Noch immer sind junge Rheumatiker in der Versorgungn von Hilfsmittel für die Schule unterversorgt.

Zugänglichkeit und Hilfen sind für viele Kinder und Jugendliche mit rheumatischer Erkrankung eine Voraussetzung, um an der Bildung teilnehmen zu können. Hilfsmittel wie ein ergonomischer Stuhl, eine grifffreundliche Schere oder ein Computer können für ein funktionierendes und schmerzfreieres Lernen von entscheidender Bedeutung sein.

In dem Bericht über junge Rheumatiker, der auf einer Umfrage unter jungen Rheumatikern basiert, geben jedoch bis zu 40 Prozent an, dass sie nicht die Hilfsmittel erhalten, die sie benötigen, um an dem Unterricht teilnehmen zu können.

Wie sieht es bei euch aus!

Links/Länk

Thomashilfen – Hjälpmedel för ungareumatiker – Hilfsmittelbox für junge Rheumatiker
Hjälpmedel för reumatiker dagliga livet
Hjälpmedel för reumatiker dagliga livet del#2
Hilfsmittelboxen für Rheumatiker für den Alltag von Thomashilfen