Nya säkerhetsdata från SUNFISH del 1 och molekyl RG7916 vid patienter med typ 2 eller 3 spinal muskulatrofi

Roche meddelar positiva säkerhetsdata från den kliniska fas 2/3-studie med läkemedelskandidaten och molekyle RG7916 på AAN2018 -kongressen We have previously presented an early analysis of SUNFISH Part 1, which showed that RG7916 administration results in a dose-dependent increase in full-length SMN2 mRNA and a concomitant decrease in SMN2Δ7 mRNA. Recent… Att fortsätt läsa

Roche släpper stor uppdatering på de två molekylerna RG7916 och OLESOXIME – pågående studier

Roche släpper ut en stor uppdatering på Firefish för typ 1 SMA- Fas 2 ska till att börja. Rekrytering för Firefish Del 2 har börjat i Belgien, Frankrike och Italien. JEWELFISH/strong> är en studie som undersöker säkerhet och tolerans hos RG7916 hos personer med SMA typ 2 och 3 som… Att fortsätt läsa