Toxiska och fotoallergiska reaktioner på solljus

Under den ljusare årstiden ökar risken för fototoxiska och fotoallergiska hudreaktioner på solljus i samband med användning av vissa läkemedel. Läs mer Janusinfo

Jag fick svåra hudreaktion i samband med TNF-hämmare ”Simponi”

*Simponi är ett läkemedel som hämmar TNF-hämmare (tumor necrosis factor) vid svår aktiv reumatoid artrit.*

Während der hellen Jahreszeit, steigt das Risiko von phototoxischen und photoallergischen Hautreaktionen auf Sonnenlicht im Zusammenhang mit der Verwendung bestimmter Medikamente. Ich hatte eine schwere Hautreaktion im Zusammenhang mit dem TNF-Hemmer ”Simponi”. Also vermeidet direktes Sonnenlicht