Tidig upptäckt av spinal muskelatrofi (SMA) ger mer framgång i behandlingen

När är rätt tid för optimal terapeutisk intervention vid spinal muskelatrofi? Frågan är Friedrich Baur-institutet och Neurologisk klinik och polyklinisk Ludwig-Maximilians-Universitet München . Även om det nu finns nya terapeutiska tillvägagångssätt, måste det finnas en tidig upptäckt av sjukdomen för att få framgång i behandlingen. Early diagnosis will be crucial… Att fortsätt läsa

#3: Kampen fortsätter mot Spinraza i Norge

Helsedepartementet (HOD) möter idag. Förslag kommer att underminera patienternas rättigheter och leda till en hög makt i beslutsforumet. Gunn Aas Shaw med SMA 2, chefen av SMA Norge – Förening för muskelsjukdomar SMA NORGE kommer att utfärda en varning före hälsovårdsministeriets hörsel om den rättsliga uppföljningen av prioriteringsmeddelandet. Ämnet presenteras som… Att fortsätt läsa

Mangelen på fysioterapeuter i Norge

påverkar också specifika behandlingar vid människor med neuromuskulära sjukdomar Nusinersen-studierna har visat används väsentligen omfattande fysiska test för att visa om denna mycket dyra behandling är effektiv. Sådana mätningar är tid och skicklighetskrävande och måste utföras främst av utbildade fysioterapeuter med god kunskap om neuromuskulära sjukdomar. Läs mer om