Gåstolar och Gånghjälpmedel

Samuel hade en allvarlig olycka för flera år sedan på en tv-show i Tyskland. Sedan dess är han paraplegisk. Han tränar sin kropp med Made for movement. Ta en titt till produkterna, de är också lämplig för patienter med spinal muskelatrofi

Besök Made for movement

Rollatorer och gåstöd
https://www.1177.se/Tema/Hjalpmedel/Produkter/Rorelse/Rollatorer-och-gastod/Gastolar/

Gehwagen
https://www.rehadat-hilfsmittel.de/de/mobilitaet/gehhilfen/gehwagen/index.html

#NF Walker #Hilfsmittel #Hjälpmedel

Exoskeleton allows childrens and adults with Spinal Muscular Atrophy to Walk eat, drink

Laufen trotz Querschnittlähmung mit einem Exoskelett