Att få kunskap om Telenärvaroroboten Double 2 och 3

Användningsområde obegränsat. Till skolan (hemundervisning) för barn med speciella behov, att jobba på distans, jobba hemifrån med Double 2 och 3 och det i coronatider – till vård och omsorg

Svep upp Goremote

Für Deutschland

Einsatzbereich unbegrenzt. In die Schule (Homeschooling) für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, aus der Ferne arbeiten, von zu Hause – für Pflege und Gesundheit

Padbot U2 Telepräsenz Roboter
Double 2

Kommunikationshjälmedel: AV1-robot för hemundervisning och mycket mer