En berättelse om KEVZARA® (sarilumab)och min framgång i livet med Kevzara

Idag ville jag berätta om min första framgång med Kevzara. Som ni kommer ihåg hade jag många problem i början. Jag hade svår hudirritation på injektionsstället.

Jag hade fler problem och på något sätt ville min kropp inte ha det nya läkemedlet, jag var på väg att avsluta behandlingen.

Januari 2020 hade jag ett möte med min reumatolog. Vi snackar och snackar, han var ledsen som jag var. Han hade fortfarande en idé, det var ingen garanti.

Jag fick en pen istället för en spruta. Doserna ökades till 200 mg, en pen borde vara bättre

Min rytm beror på nässelfeber, nu var sjätte vecka. Att var nu på blodkontroll. Det bekräftades att mina värden blir bättre och bättre. Jag kunde minska kortison före behandling med Kevzara 7,5 mg varje dag till 5 mg varje 2 dag.
Dosen är nu 7,5 mg och 5 mg.

Det har regnat mycket senaste dagar. För första gången var jag utan temperaturer. Min inre hud i lederna har inte blivit inflammerad. Inga uppvärmda leder. Det är den största framgången för mig. Smärta är mindre. Jag är stolt över att se hur det blir på sommaren med hög luftfuktighet.

Jag är nu mycket nöjd, även om jag hade problem här och där. Jag har fortfarande några biverkningar, men vi vill försena dem med en sex veckors rytm där jag måste injicera mig själv. Så länge min lever och blod inte visar något problem, kommer jag att fortsätta med Kevzara 🙂