Träningshjälpmedel

MotoMed
https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/Om-du-behover-vard/Habilitering/hitta-habilitering/Centrum-hjalpmedel/Hjalpmedelsoversikt/Traningshjalpmedel/
https://www.motomed.com
Träningscyklar
https://www.1177.se/Tema/Hjalpmedel/Produkter/Traning-vard-och-behandling/Rorelse-styrka-och-balans/Traningscyklar/
Ståstöd
https://www.1177.se/Sormland/Tema/Hjalpmedel/Produkter/Traning-vard-och-behandling/Rorelse-styrka-och-balans/Stastod/
Gåstol
https://www.1177.se/Tema/Hjalpmedel/Produkter/Rorelse/Rollatorer-och-gastod/
Kidwalk
https://wolturnus.dk/produkter/rollator-og-gangvogne/kidwalk/
https://youtu.be/6IENnD2yBXU
För patienter med spina bifida eller neuromuskulära sjukdomar som spinal muskulär atrofi
Die Krabbelhilfe von Kraba hat in Deutschland folgende Hilfsmittelnr: 32.29.02.1004
https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/produktlisteZurArt_input.action?paramArtId=2030

#Hilfsmittel #Hjälpmedel #Motomed #Training