Varför livet består av citroner!

Nytt avsnitt av Sjukt Liv. Stort ämne corona, Hur ska man förhålla sig till Corona om man tillhör riskgruppen, som RA, SMA, CF
Jag har redan skrivit om det här

Maja ställer frågan. Vår generation sämre rustade för stora krisen än yngre människor som Nina eller äldre generationer som än vad tex våra föräldrar. Livet har blivit mer kravfyllt.

Jag glömde att skriva det. Podcasten kommer ut var 14: e dag

Why life gives you lemons!

New section of Sjukt Liv. Main topic corona, take care with corona if you belong to the risk group, e.g. RA, SMA, CF. I’ve already written here

Maja ask the question. Our generation is less prepared for the big crisis than younger people like Nina or older generations than our parents. Life has become more demanding!

I forgot to write it. The podcast appears every 14 days

Please share our thoughts! <3