Vibrationsväst i behandling vid spinal Muskelatrofi

Jag fick frågan, när jag vet en tillverkare som säljer dessa västar. Dessa västar används vid behandling av astma, CF och olika lungsjukdomar. Hon fann också sin väg till behandling vid SMA

#vibrationsweste #vibrationsväste #Hilfsmittel #Hjälpmedel