Vincent lever med den sällsynta diagnosen Angelmans syndrom

Angelman-syndrom är väldigt sällsynt och är resultatet av en sällsynt genetisk förändring på kromosom 15 (mikrodeletion på moderkromosomen eller uniparental disomi 15q11-13).
Om sjuktom: svår kognitiv funktionsnedsättning, motoriska svårigheter och epilepsi, hyperaktivitet och reducerad talutveckling.

Förkomst
Cirka 7 nyfödda barn per 100 000, får diagnosen Angelmans syndrom varje år i Sverige

Vincent har denna sjukdom. Föräldrar Lisa Wallinder och Johan Brage pratar om deras vardag med en sjukdom som är så sällsynt.