Hur man undviker hudreaktioner med Kevzara

Jag har goda nyheter och delas med glädje till alla #reumatiker som behandlas med #kevzara och får erytem (hudreaktioner på injektionsstället som jag. (Erytem på injektionsstället)

Jag gick en annan väg idag och kunde fixa problemet.
Så gör du >>

  • Ta ut Kevzara ur kylen (15 minuter)
  • Kyl injektionsstället på magen, det måste vara mycket kallt och gå igenom två hudlager. Ta en steril kompress, öppna sprutan
  • Rengör nålen med steril kompress, rengör injektionsstället
  • Injicera läkemedlet spruta långsamt in allt. Därefter drar du ut hela sprutan och gnid inte huden efter injektionen
  • Ta den sterila kompress och lägg den omedelbart till punkteringsstället
  • Kyl igen magen i 10 minuter
  • Superbra, jag är fri och ha inte upptäckt några hudreaktioner. Hoppas att det hjälper dig! 💉😘