Rekommendation av Kalydeco (ivakaftor) och Symkevi (tezakaftor och ivakaftor) vid cystisk fibros

att avvakta med användning av Kalydeco och Symkevi för behandling av cystisk fibros i väntan på en ny förmånsansökan från företaget som leder till att behandlingen kan inkluderas i förmånerna.

Läs rekommendation

#cystisk fibros