Vårdrekommendationerna för spinal muskelatrofi (SMA)

Publikationen och information om sjukdomen. SMA I (Werdnig-Hoffmanns sjukdom), SMA II, SMA III (Kugelberg-Welanders sjukdom), SMA IV
Standard of Care in Spinal Muscular Atrophy” från 2018

Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1 Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care
Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics

Tagged , , , . Bookmark the permalink.
Mia

About Mia

Mamma till tre barn och tvillingarna, en av tvillingarna min äldsta son har SMA Type I-II. Jag arbeta som professionell assistent inom hälso- och sjukvård

One Response to Vårdrekommendationerna för spinal muskelatrofi (SMA)

  1. MiaMia says:

    This webcast is based on a discussion between two leading experts in the field of spinal muscular atrophy (SMA) who exchange views on “The 2017 Update of the Standard of Care Recommendations for SMA”.